Bộ cờ lê hai đầu mở 6 chiếc 6x7-21x23 mm Stanley STMT73663

Bộ cờ lê hai đầu mở 6 chiếc 6x7-21x23 mm Stanley STMT73663

- Bộ cờ lê 2 đầu mở 23 chiếc từ 6x7 đến 21x23 mm
- Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
- Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
- Nhà sản xuất: Stanley

Mua hàng

Bộ cờ lê hai đầu tròng 6 chiếc 8x10-22x24 mm Stanley STMT73664

Bộ cờ lê hai đầu tròng 6 chiếc 8x10-22x24 mm Stanley STMT73664

- Bộ cờ lê 2 đầu tròng 6 chiếc từ 8x10 đến 22x24 mm
- Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
- Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
- Cả 2 đầu tròng đều có 12 cạnh.
- Nhà sản xuất: Stanley.

Mua hàng

Bộ cờ lê 14 chi tiết 8-32mm Stanley 80-944

Bộ cờ lê 14 chi tiết 8-32mm Stanley 80-944

Kích thước: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27,30, 32

Nhà sản xuất: Stanley

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 23 chiếc 6-32mm Stanley STMT33650

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 23 chiếc 6-32mm Stanley STMT33650

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 23 chiếc: 6 - 25 mm và 27; 30; 32 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley 87-036

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley 87-036

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 14 chiếc từ 8 - 24 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Stanley STMT73647

 • Bộ cờ lê đầu tròng - đầu mở 14 chiếc từ 8 - 24 mm
  - Làm bằng thép hợp kim, tôi luyện ở nhiệt độ cao nên cho độ cứng đảm bảo.
  - Cờ lê được mạ chrome sáng bóng và chống gỉ ăn mòn.
  - Cả 2 đầu đều có góc mở 15 độ cho khả năng vặn tối ưu.
  - Thiết kế vừa tay thoải mái.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng