Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35 

Mã sản phẩm : 7842-35

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 340 g

Mua hàng

Búa gò 2000g Kingtony 7833-20

úa gò 2000g Kingtony 7833-20 

Mã sản phẩm : 7833-20

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2000 g

 

Mua hàng

Búa nhổ đinh 24oz/680g Kingtony 7861-24

Búa nhổ đinh 24oz/680g Kingtony 7861-24 

Mã sản phẩm : 7861-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

 Trọng lượng: 920g

 

Mua hàng

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32 

Mã sản phẩm : 7851-32

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 1090g

Mua hàng

Búa nhổ đinh 20oz/565g Kingtony 7861-20

Búa nhổ đinh 20oz/565g Kingtony 7861-20 

Mã sản phẩm : 7861-20

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng: 830g

Mua hàng

Búa gò 1000g Kingtony 7833-10

Búa gò 1000g Kingtony 7833-10 

Mã sản phẩm : 7833-10

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1000 g

 

Mua hàng

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24 

Mã sản phẩm : 7851-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 884g

Mua hàng

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16 

Mã sản phẩm : 7851-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 849g

Mua hàng

Búa gò 1500g Kingtony 7833-15

Búa gò 1500g Kingtony 7833-15 

Mã sản phẩm : 7833-15

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1500 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24

Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24 

Mã sản phẩm : 7811-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 970 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12 

Mã sản phẩm : 7811-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 480 g

 

Mua hàng

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28 

Mã sản phẩm : 7842-28

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 200 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16 

Mã sản phẩm : 7811-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 640 g

 

Mua hàng

Búa đầu bằng 615g Kingtony 7821-50

Búa đầu bằng 615g Kingtony 7821-50

Mã sản phẩm : 7821-50

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 615 g

 

Mua hàng

Búa đầu bằng 2000g Kingtony 7823-20

Búa đầu bằng 2000g Kingtony 7823-20 

Mã sản phẩm : 7823-20

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2000 g

 

Mua hàng

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45 

Mã sản phẩm : 7842-45

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

 

Mua hàng

Búa đầu bằng 1500g Kingtony 7823-15

Búa đầu bằng 1500g Kingtony 7823-15

Mã sản phẩm : 7823-15

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1500 g

Mua hàng

Búa nhổ đinh 16oz/450g Kingtony 7861-16

Búa nhổ đinh 16oz/450g Kingtony 7861-16 

Mã sản phẩm : 7861-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 740 g

 

Mua hàng