Cờ lê 2 đầu mở 34x36mm Toptul AAEJ3436

Cờ lê 2 đầu mở 34x36mm Toptul AAEJ3436

- Chiều dài: 325 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Toptul AAEJ3032

Cờ lê 2 đầu mở 30x32mm Toptul AAEJ3032

- Chiều dài: 294 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 27x32mm Toptul AAEJ2732

Cờ lê 2 đầu mở 27x32mm Toptul AAEJ2732

- Chiều dài: 294 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 27x30mm Toptul AAEJ2730

Cờ lê 2 đầu mở 27x30mm Toptul AAEJ2730

- Chiều dài: 284 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 25x28mm Toptul AAEJ2528

Cờ lê 2 đầu mở 25x28mm Toptul AAEJ2528

- Chiều dài: 267 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 55x60mm Toptul AAEJ5560

Cờ lê 2 đầu mở 55x60mm Toptul AAEJ5560

- Chiều dài: 504 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 50x55mm Toptul AAEJ5055

Cờ lê 2 đầu mở 50x55mm Toptul AAEJ5055

- Chiều dài: 504 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 46x50mm Toptul AAEJ4650

Cờ lê 2 đầu mở 46x50mm Toptul AAEJ4650

- Chiều dài: 477 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 41x46mm Toptul AAEJ4146

Cờ lê 2 đầu mở 41x46mm Toptul AAEJ4146

- Chiều dài: 426 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 36x41mm Toptul AAEJ3641

Cờ lê 2 đầu mở 36x41mm Toptul AAEJ3641

- Chiều dài: 377 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 32x36mm Toptul AAEJ3236

Cờ lê 2 đầu mở 32x36mm Toptul AAEJ3236

- Chiều dài: 325 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 24x27mm Toptul AAEJ2427

Cờ lê 2 đầu mở 24x27mm Toptul AAEJ2427

- Chiều dài: 267 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 24x26mm Toptul AAEJ2426

Cờ lê 2 đầu mở 24x26mm Toptul AAEJ2426

- Chiều dài: 267 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 23x26mm Toptul AAEJ2326

Cờ lê 2 đầu mở 23x26mm Toptul AAEJ2326

- Chiều dài: 267 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 22x24mm Toptul AAEJ2224

Cờ lê 2 đầu mở 22x24mm Toptul AAEJ2224

- Chiều dài: 246 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 21x23mm Toptul AAEJ2123

Cờ lê 2 đầu mở 21x23mm Toptul AAEJ2123

- Chiều dài: 246 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 20x22mm Toptul AAEJ2022

Cờ lê 2 đầu mở 20x22mm Toptul AAEJ2022

- Chiều dài: 236 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 2 đầu mở 19x22mm Toptul AAEJ1922

Cờ lê 2 đầu mở 19x22mm Toptul AAEJ1922

- Chiều dài: 236 mm
- Làm bằng thép hợp kimCr-V, tôi luyện ở nhiệt độ cao 
- Cờ lê được mạ chrome chống gỉ, ăn mòn.

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng