Kìm cắt 450mm/18" C-Mart CA0071-18

Kìm cắt 450mm/18" C-Mart CA0071-18

Mã sản phẩm : CA0071-18

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 400mm C-Mart CA0075-400

Kìm cắt cáp tự động 400mm C-Mart CA0075-400

Mã sản phẩm : CA0075-400

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt 150mm/6" C-Mart CA0076-06

Kìm cắt 150mm/6" C-Mart CA0076-06

Mã sản phẩm : CA0076-06

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt cáp 600mm/24" C-Mart CA0078-24-S

Kìm cắt cáp 600mm/24" C-Mart CA0078-24-S

Mã sản phẩm : CA0078-24-S

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm tuốt dây tự động C-Mart CB0028

Kìm tuốt dây tự động C-Mart CB0028

Mã sản phẩm : CB0028

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm tuốt dây tự động 1.25-8.0mm C-Mart CB0029-N

Kìm tuốt dây tự động 1.25-8.0mm C-Mart CB0029-N

Mã sản phẩm : CB0029-N

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Kìm tuốt dây tự động 1-3.2mm C-Mart CB0029-C

Kìm tuốt dây tự động 1-3.2mm C-Mart CB0029-C

Mã sản phẩm : CB0029-C

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm bấm cốt C-Mart CB0032

Kìm bấm cốt C-Mart CB0032

Mã sản phẩm : CB0032

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm tuốt dây điện C-Mart CB0030

Kìm tuốt dây điện C-Mart CB0030

Mã sản phẩm : CB0030

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cắt dây điện 6"/150mm C-Mart CA0077-06

Kìm cắt dây điện 6"/150mm C-Mart CA0077-06

Mã sản phẩm : CA0077-06

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm chết mỏ bấm xích 450mm/18" C-Mart CB0039

Kìm chết mỏ bấm xích 450mm/18" C-Mart CB0039

Mã sản phẩm : CB0039

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 850 g

Mua hàng

Kìm mỏ quạ 12"/300mm C-Mart CB0006-12

Kìm mỏ quạ 12"/300mm C-Mart CB0006-12

Mã sản phẩm : CB0006-12

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm chết mỏ chữ C 11"/280mm C-Mart CB0038-R

Kìm chết mỏ chữ C 11"/280mm C-Mart CB0038-R

Mã sản phẩm : CB0038-R

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 750 g

Mua hàng

Kìm mở phanh (11"/280mm) C-Mart CB0051-11

Kìm mở phanh (11"/280mm) C-Mart CB0051-11

Mã sản phẩm : CB0051-11

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm mở phanh mũi cong 11"/280mm C-Mart CB0053

Kìm mở phanh mũi cong 11"/280mm C-Mart CB0053

Mã sản phẩm : CB0053

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm cặp đồ nóng 11"/275mm C-Mart CB0050-5-11

Kìm cặp đồ nóng 11"/275mm C-Mart CB0050-5-11

Mã sản phẩm : CB0050-5-11

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm nước (Mỏ lết răng) 10"/250mm C-Mart CB0001-10

Kìm nước (Mỏ lết răng) 10"/250mm C-Mart CB0001-10

Mã sản phẩm : CB0001-10

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 810 g

Mua hàng

Kìm mỏ quạ 10"/250mm C-Mart CB0006-10

Kìm mỏ quạ 10"/250mm C-Mart CB0006-10

Mã sản phẩm : CB0006-10

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng