Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 36mm Stanley 72-958

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 36mm Stanley 72-958

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 34mm Stanley 72-957

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 34mm Stanley 72-957

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 32mm Stanley 72-956

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 32mm Stanley 72-956

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 30mm Stanley 72-955

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 30mm Stanley 72-955

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 29mm Stanley 72-954

ầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 29mm Stanley 72-954

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 28mm Stanley 72-953

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 28mm Stanley 72-953

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  -Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 27mm Stanley 72-952

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 27mm Stanley 72-952

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 26mm Stanley 72-951

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 26mm Stanley 72-951

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 25mm Stanley 72-950

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 25mm Stanley 72-950

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 24mm Stanley 72-949

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 24mm Stanley 72-949

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 23mm Stanley 72-948

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 23mm Stanley 72-948

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 22mm Stanley 72-947

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 22mm Stanley 72-947

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 21mm Stanley 72-946

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 21mm Stanley 72-946

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 20mm Stanley 72-945

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 20mm Stanley 72-945

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnhchống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 19mm Stanley 72-944

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 19mm Stanley 72-944

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 18mm Stanley 72-943

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 18mm Stanley 72-943

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 18mm Stanley 88-740

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 18mm Stanley 88-740

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 17mm Stanley 72-942

Đầu khẩu hệ 1/2" 6 cạnh 17mm Stanley 72-942

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng