Cờ lê lực 1000Nm-3000Nm 3/4''(F) x 1''(M)Toptul ANAE2432

Cờ lê lực 1000Nm-3000Nm 3/4''(F) x 1''(M)Toptul ANAE2432
- Đầu cờ lê lực 3/4''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 1000Nm / 730 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 3000Nm / 2200 ft.Lb

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 758Nm-2500Nm 3/4''(F) x 1''(M) Toptul ANBE2432

Cờ lê lực 758Nm-2500Nm 3/4''(F) x 1''(M) Toptul ANBE2432
- 01 cờ lê lực 3/4''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 758Nm / 560 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 2500Nm / 1845 ft.Lb
- 01 cán tay vặn dài.
- 01 cán tay vặn 90 độ
- 01 đế vặn 90 độ 
- 01 khớp nối 
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 500Nm-1500Nm 1/2''(F) x 3/4''(M) Toptul ANAE1624

Cờ lê lực 500Nm-1500Nm 1/2''(F) x 3/4''(M) Toptul ANAE1624

- Đầu cờ lê lực 1/2''(F) x 3/4''(M)

- Lực vào lớn nhất: 500Nm / 365 ft.Lb

- Lực ra lớn nhất: 1500Nm / 1100 ft.Lb

 

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê lực 222Nm-2000Nm 1/2''(F) x 1''(M) Toptul ANBE1632

Cờ lê lực 222Nm-2000Nm 1/2''(F) x 1''(M) Toptul ANBE1632
- 01 cờ lê lực 1/2''(F) x 1''(M)
- Lực vào lớn nhất: 222Nm / 164 ft.Lb
- Lực ra lớn nhất: 2000Nm / 1475 ft.Lb
- 01 cán tay vặn dài.
- 01 cán tay vặn 90 độ
- 01 đế vặn 90 độ 
- 01 khớp nối 
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê lực hệ 1/2" 11 chi tiết Toptul GAAI1101

Bộ cờ lê lực hệ 1/2" 11 chi tiết Toptul GAAI1101

- 01 tay vặn lực ANAH0121, dải lực từ 40 - 210 Nm
- Tay vặn dài 509mm, đầu lắp 14x18
- Đầu lắp khẩu hệ 1/2" ANAL0116
- 09 đầu cờ lê: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Bộ cờ lê lực hệ 3/8" 10 chi tiết Toptul GAAI1001

Bộ cờ lê lực hệ 3/8" 10 chi tiết Toptul GAAI1001

- 01 tay vặn lực ANAH0303, dải lực từ 6 - 30 Nm
- Tay vặn dài 280mm, đầu lắp 9x12
- Đầu lắp khẩu hệ 3/8" ANAL4012
- 08 đầu cờ lê: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng