Máy khoan sắt Stanley STEL101

Máy khoan sắt Stanley STEL101

Công suất 400W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 20mm

Tốc độ không tải 0 - 2,700 v/p, có nút điều chỉnh tốc độ, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Mua hàng

Máy khoan sắt Stanley STDR5510

Máy khoan sắt Stanley STDR5510

Công suất 500W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 25mm

Tốc độ không tải 0 - 2,800 v/p, có nút điều chỉnh tốc độ, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan động lực Stanley STEL 142K

Máy khoan động lực Stanley STEL 142K

Công suất 650W, khoan bêtông 16mm, khoan sắt 13mm

Khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0 - 2,800 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan động lực Stanley STDH7213

Máy khoan động lực Stanley STDH7213

Công suất 720W, khoan bêtông 16mm, khoan sắt 13mm

Khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải 0 - 2,800 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STHR202K

Máy khoan búa Stanley STHR202K

Công suất 680W, 2 chức năng, khoan bêtông 20mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Công suất 750W, 2 chức năng, khoan bêtông 24mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Công suất 750W, 3 chức năng, khoan bêtông 24mm, khoan sắt 13mm

Khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Công suất 850W, 2 chức năng

Khoan bêtông 26mm, đục 17mm, tốc độ 700 v/p, đảo chiều

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan dùng pin Stanley STCD1081B2

Máy khoan dùng pin Stanley STCD 1081B2

Điện thế pin Li-on 10.8V

Khoan sắt 12mm

Khoan gỗ 26mm

Cỡ vít tối đa 7mm

Không tải 0- 1.200 v/p

Trọng lượng 1.3kg, ( 2pin Li-on)

Nhà sản xuất : Stanley

Mua hàng

Máy khoan dùng pin Stanley SCD12S2

Máy khoan dùng pin Stanley SCD12S2

Điện thế pin Li-on 10.8V

Khoan sắt 10mm

Khoan gỗ 19mm 

Cỡ vít tối đa 7mm, không tải 0- 1.200 v/p,

Trọng lượng 1.3kg, ( 2pin Li-on)

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng