Găng tay cách điện 24 Kv Vicadi-G24K


+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 24 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 22 Kv Vicadi-G22K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 15 Kv Vicadi-G15K


Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 10 Kv Vicadi-G10K

Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
Điện áp kiểm tra : 12KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện hạ áp Vicadi-GHA


Điện áp kiểm tra : 3,5 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng