Tô vít bake có từ PH3 8x250mm Stanley 65-174

Tô vít bake có từ PH3 8x250mm Stanley 65-174

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH3 8x200mm Stanley 65-173

Tô vít bake có từ PH3 8x200mm Stanley 65-173

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH2 6.5x200mm Stanley 65-170

Tô vít bake có từ PH2 6.5x200 Stanley 65-170

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH2 6.5x150mm Stanley 65-169

Tô vít bake có từ PH2 6.5x150 Stanley 65-169

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH2 6.5x100mm Stanley 65-167

Tô vít bake có từ PH2 6.5x100 Stanley 65-167

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH1 5x200mm Stanley 65-165

Tô vít bake có từ PH1 5x200mm Stanley 65-165

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tô vít có từ cho thao tác dễ dàng.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH1 5x150mm Stanley 65-164

Tô vít bake có từ PH1 5x150mm Stanley 65-164

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tô vít có từ cho thao tác dễ dàng.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH1 5x100mm Stanley 65-163

Tô vít bake có từ PH1 5x100mm Stanley 65-163

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tô vít có từ cho thao tác dễ dàng.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH2 6.5x125mm Stanley 65-168

Tô vít bake có từ PH2 6.5x125 Stanley 65-168

- Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.

- Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.

- Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.

 • Đầu tô vít có từ cho thao tác dễ dàng.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH1 5x75mm Stanley 65-162

Tô vít bake có từ PH1 5x75mm  Stanley 65-162

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH0 3x150mm Stanley 65-160

Tô vít bake có từ PH0 3x150mm Stanley 65-160

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
  - Đầu tô vít có từ cho thao tác dễ dàng.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH0 3x125mm Stanley 65-159

Tô vít bake có từ PH0 3x125mm Stanley 65-159

 • Tay cầm bọc nhựa thiết chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Tô vít bake có từ PH0 3x100mm Stanley 65-158

Tô vít bake có từ PH0 3x100mm Stanley 65-158

 • Tay cầm bọc nhựa thiết kế chống sốc và chống trơn trượt.
  - Đầu tô vít mạ chrome và phủ oxit làm cứng.
  - Thân tô vít được xử lý ở nhiệt độ cao và mạ nikel chống gỉ ăn mòn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng