Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 28mm Stanley 89-328

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 28mm Stanley 89-328
- Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
- Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : Taiwan

Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 46mm Stanley 89-346

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 46mm Stanley 89-346

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 41mm Stanley 89-341

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 41mm Stanley 89-341

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 38mm Stanley 89-338

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 38mm Stanley 89-338

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn mạnh.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 36mm Stanley 89-336

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 36mm Stanley 89-336

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 34mm Stanley 89-334

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 34mm Stanley 89-334

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 33mm Stanley 89-333

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 33mm Stanley 89-333

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 32mm Stanley 89-332

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 32mm Stanley 89-332

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh khẩu vặn cho phép ghì cạnh ốc chặt hơn 15%, chống trượt khi vặn mạnh.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 30mm Stanley 89-330

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 30mm Stanley 89-330

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh khẩu vặn cho phép ghì cạnh ốc chặt hơn 15%, chống trượt khi vặn mạnh
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 27mm Stanley 89-327

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 27mm Stanley 89-327

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 25mm Stanley 89-325

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 25mm Stanley 89-325

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 24mm Stanley 89-324

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 24mm Stanley 89-324

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 22mm Stanley 89-322

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 22mm Stanley 89-322

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn.
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 19mm Stanley 89-319

Đầu khẩu hệ 3/4" 6 cạnh 19mm Stanley 89-319

 • Được làm bằng thép Cr-V cao cấp sáng bóng, chống gỉ ăn mòn
  - Thiết kế cạnh chống trượt khi vặn
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : China
Mua hàng