Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03

Vam 2 chấu 3''/75mm Kingtony 7962-03 
- Kích thước: 3”/75mm 
- Khối lượng: 0.44kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04

Vam 2 chấu 4''/100mm Kingtony 7962-04 
- Kích thước: 4”/100mm 
- Khối lượng: 0.78kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06

Vam 2 chấu 6''/150mm Kingtony 7962-06 
- Kích thước: 6”/150mm 
- Khối lượng: 1.65kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08

Vam 2 chấu 8''/200mm Kingtony 7962-08 
- Kích thước: 8”/200mm 
- Khối lượng: 3.5kg

Nhà sản xuất: Kingtony

Mua hàng

Ê tô 10" có mâm xoay (25.6kg) Stanley 81-605

Ê tô 10" có mâm xoay (25.6kg) Stanley 81-605

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 10"/250mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 8" có mâm xoay (20.5kg) Stanley 81-604

Ê tô 8" có mâm xoay (20.5kg) Stanley 81-604

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 8"/200mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 6" có mâm xoay (14.5kg) Stanley 81-603

Ê tô 6" có mâm xoay (14.5kg)  Stanley 81-603

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 6"/150mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 5" có mâm xoay (11kg) Stanley 81-602

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 5"/127mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Ê tô 4" có mâm xoay (7.5 kg) Stanley 81-601

Ê tô 4" có mâm xoay (7.5 kg) Stanley 81-601

 • Ê tô có độ mở lớn nhất 4"/100mm
  - Có mâm xoay cho phép thao tác thuận tiện
  - Ê tô làm bằng thép hợp kim có độ cứng cao
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06

Vam 3 chấu 6''/150mm Kingtony 7963-06 

ã sản phẩm : 7963-06

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Vam 3 chấu 12''/300mm Kingtony 7963-12

Vam 3 chấu 12''/300mm Kingtony 7963-12

Mã sản phẩm : 7963-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 12000 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 3''/75mm Kingtony 7963-03

Vam 3 chấu 3''/75mm Kingtony 7963-03 

Mã sản phẩm : 7963-03

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 650 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 4''/100mm Kingtony 7963-04

Vam 3 chấu 4''/100mm Kingtony 7963-04 

Mã sản phẩm : 7963-04

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1200 g

 

Mua hàng

Vam 3 chấu 8''/200mm Kingtony 7963-08

Vam 3 chấu 8''/200mm Kingtony 7963-08 

Mã sản phẩm : 7963-08

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 5200 g

 

Mua hàng

Vam 2 chấu 12''/300mm Kingtony 7962-12

Vam 2 chấu 12''/300mm Kingtony 7962-12 

Mã sản phẩm : 7962-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 8000 g

 

Mua hàng