Sào cách điện lồng rút 110 Kv Vicadi-110K

- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589-1991
- Sào cách điện 3 đoạn lồng rút, vô cấp sử dụng tùy theo lưới điện từ hạ áp đến 110kv
- Chiều dài tiêu chuẩn : 4.300 mm
- Điện áp kiểm tra: 330 KV
+ Ống cầu chì: ≤ 35 KV
- Thời gian kiểm tra : 05 phút
- Dòng dò đạt : ≤ 2 mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Sào cách điện lồng rút 35 Kv Vicadi-S35K

- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589-1991
- Sào cách điện 3 đoạn lồng rút, vô cấp sử dụng tùy theo lưới điện từ hạ áp đến 35kv
- Chiều dài tiêu chuẩn: 3.600 mm
- Điện áp kiểm tra : 105 KV
+ Ống cầu chì: ≤ 35 KV
- Thời gian kiểm tra : 05 phút
- Dòng dò đạt : ≤ 2 mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng