Máy chà nhám đánh bóng Makita 7

Máy chà nhám đánh bóng Makita 7"/180mm 1200W 9237C

Mã sản phẩm : 9237C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4500 g

Mua hàng

Máy chà nhám băng Makita 100x610mm 1200W 9403

Máy chà nhám băng Makita 100x610mm 1200W 9403

Mã sản phẩm : 9403

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5700 g

Mua hàng

Máy chà nhám đĩa Makita 7"/180mm 900W GV7000C

Máy chà nhám đĩa Makita 7"/180mm 900W GV7000C

Mã sản phẩm : GV7000C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2100 g

Mua hàng

Máy chà nhám băng Makita 100x610mm 850W 9924DB

Máy chà nhám băng Makita 100x610mm 850W 9924DB

Mã sản phẩm : 9924DB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4800 g

Mua hàng

Máy chà nhám đánh bóng Makita 7"/180mm 700W 9207SPB

Máy chà nhám đánh bóng Makita 7"/180mm 700W 9207SPB

Mã sản phẩm : 9207SPB

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 3400 g

Mua hàng

Máy chà nhám băng Makita 76x457mm 650W 9910

Máy chà nhám băng Makita 76x457mm 650W 9910

Mã sản phẩm : 9910

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy chà nhám đĩa Makita 7"/180mm 550W GV7000

Máy chà nhám đĩa Makita 7"/180mm 550W GV7000

Mã sản phẩm : GV7000

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2100 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 114x234mm 520W 9045B

Máy chà nhám rung Makita 114x234mm 520W 9045B

Mã sản phẩm : 9045B

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy chà nhám băng Makita 13mm 500W 9032

Máy chà nhám băng Makita 13mm 500W 9032

Mã sản phẩm : 9032

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1600 g

Mua hàng

Máy chà nhám đĩa Makita 6"/120mm 440W GV6010

Máy chà nhám đĩa Makita 6"/120mm 440W GV6010

Mã sản phẩm : GV6010

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 115x229mm 330W BO4901

Máy chà nhám rung Makita 115x229mm 330W BO4901

Mã sản phẩm : BO4901

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 112x190mm 220W BO4565

Máy chà nhám rung Makita 112x190mm 220W BO4565

Mã sản phẩm : BO4565

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 112x102mm 200W BO4555

Máy chà nhám rung Makita 112x102mm 200W BO4555

Mã sản phẩm : BO4555

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1100 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 112x140mm 200WBO4558

Máy chà nhám rung  Makita 112x140mm 200WBO4558

Mã sản phẩm : BO4558

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 100x164mm 200W BO4566

Máy chà nhám rung Makita 100x164mm 200W BO4566

Mã sản phẩm : BO4566

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1200 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 92x185mm 190W BO3710

Máy chà nhám rung Makita 92x185mm 190W BO3710

Mã sản phẩm : BO3710

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1600 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 93x228mm 190W BO3711

Máy chà nhám rung Makita 93x228mm 190W BO3711

Mã sản phẩm : BO3711

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1600 g

Mua hàng

Máy chà nhám rung Makita 112x102mm 180W BO4557

Máy chà nhám rung Makita 112x102mm 180W BO4557

Mã sản phẩm : BO4557

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1000 g

Mua hàng