Búa cao su 675g/24oz Stanley 57-528

Búa cao su 675g/24oz Stanley 57-528

 • Dài 350mm, nặng 675g.
  - Đầu búa bằng cao su mềm, không gây hư hỏng bề mặt vật liệu, không gây ra tia lửa điện.
  - Cán búa bằng gỗ.
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa cao su 450g/16oz Stanley 57-527

Búa cao su 450g/16oz Stanley 57-527

 • Dài 350mm, nặng 450g.
  - Đầu búa bằng cao su mềm, không gây hư hỏng bề mặt vật liệu, không gây ra tia lửa điện.
  - Cán búa bằng gỗ tự nhiên.
 • Nhà sản xuất:  Stanley
Mua hàng

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35

Búa nhựa 35mm Kingtony 7842-35 

Mã sản phẩm : 7842-35

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 340 g

Mua hàng

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32

Búa cao su 32oz/900g Kingtony 7851-32 

Mã sản phẩm : 7851-32

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 1090g

Mua hàng

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24

Búa cao su 24oz/680g Kingtony 7851-24 

Mã sản phẩm : 7851-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 884g

Mua hàng

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16

Búa cao su 16oz/450g Kingtony 7851-16 

Mã sản phẩm : 7851-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

- Trọng lượng: 849g

Mua hàng

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28

Búa nhựa 28mm Kingtony 7842-28 

Mã sản phẩm : 7842-28

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 200 g

 

Mua hàng

Búa nhựa đầu đồng 680g/24oz C-Mart CG0009

Búa nhựa đầu đồng 680g/24oz C-Mart CG0009

Mã sản phẩm : CG0009

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

 

Mua hàng

Búa cao su 450g/1lbs C-Mart CG0003-1

Búa cao su 450g/1lbs C-Mart CG0003-1

Mã sản phẩm : CG0003-1

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

 

 

Mua hàng

Búa cao su 225g/8oz C-Mart CG0001-8

Búa cao su 225g/8oz C-Mart CG0001-8

Mã sản phẩm : CG0001-8

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 230 g

Mua hàng

Búa nhựa cao su 30mm C-Mart CG0002-30

Búa nhựa cao su 30mm C-Mart CG0002-30

Mã sản phẩm : CG0002-30

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 883 g

Mua hàng

Búa nhựa cao su 40mm C-Mart CG0002-40

Búa nhựa cao su 40mm C-Mart CG0002-40

Mã sản phẩm : CG0002-40

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Búa cao su 340g/12oz C-Mart CG0001-12

Búa cao su 340g/12oz C-Mart CG0001-12

Mã sản phẩm : CG0001-12

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 340 g

Mua hàng

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45

Búa nhựa 45mm Kingtony 7842-45 

Mã sản phẩm : 7842-45

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

 

Mua hàng