Tay vặn hệ 1/4" tự động đảo chiều dài 6"/152mm Crossman 97-927

Tay vặn hệ 1/4" tự động đảo chiều dài 6"/152mm Crossman 97-927

Mã sản phẩm : CR-97-927

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : g

Mua hàng

Tay vặn hệ 1/2" tự động đảo chiều dài 10"/254mm Crossman 97-935

Tay vặn hệ 1/2" tự động đảo chiều dài 10"/254mm Crossman 97-935

Mã sản phẩm : CR-97-935

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : g

Mua hàng

Tay vặn chữ T lúc lắc 21mm Crossman 94-560

Tay vặn chữ T lúc lắc 21mm Crossman 94-560

Mã sản phẩm : CR-94-560

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 580 g

Mua hàng

Tay vặn nổ tự động hệ 1/2", dài 18"/457mm Crossman 97-950

Tay vặn nổ tự động hệ 1/2", dài 18"/457mm Crossman 97-950

Mã sản phẩm : CR-97-950

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

 

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T lúc lắc 16mm Crossman 94-556

Tay vặn chữ T lúc lắc 16mm Crossman 94-556

Mã sản phẩm : CR-94-556

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 480 g

Mua hàng

Tay vặn cong hệ 1/2", dài 12"/305mm Crossman 96-495

Tay vặn cong hệ 1/2", dài 12"/305mm Crossman 96-495

Mã sản phẩm : CR-96-495

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 12mm Crossman 94-563

Tay vặn chữ T 12mm Crossman 94-563

Mã sản phẩm : CR-94-563

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 10mm Crossman 94-562

Tay vặn chữ T 10mm Crossman 94-562

Mã sản phẩm : CR-94-562

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn chữ T 8mm Crossman 94-561

Tay vặn chữ T 8mm Crossman 94-561

Mã sản phẩm : CR-94-561

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 320 g

Mua hàng

Tay vặn tự động đảo chiều 6"/150mm hệ 1/4" Crossman 96-713

Tay vặn tự động đảo chiều 6"/150mm hệ 1/4" Crossman 96-713

Mã sản phẩm : CR-96-713

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : g

Mua hàng

Tay nối dài 5" hệ 1/2" Crossman 96-407

Tay nối dài 5" hệ 1/2" Crossman 96-407

Mã sản phẩm : CR-96-407

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng :204g

Mua hàng

Tay vặn hệ 3/4'' chiều dài 20''/500mm Crossman 98-907

Tay vặn hệ 3/4'' chiều dài 20''/500mm Crossman 98-907

Mã sản phẩm : Cr-98-907

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Tay vặn hệ 3/4'' dài 18''/450mm Crossman 99-304

Tay vặn hệ 3/4'' dài 18''/450mm Crossman 99-304

Mã sản phẩm : CR - 99-304

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Tay vặn hệ 1'' dài 22''/560mm Crossman 96-379

Tay vặn hệ 1'' dài 22''/560mm Crossman 96-379

Mã sản phẩm : CR - 96-379

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Tay vặn tăng lực hệ 1/4'' dài 11''/280mm Crossman 97-922

Tay vặn tăng lực hệ 1/4'' dài 11''/280mm Crossman 97-922

Mã sản phẩm : Cr - 97-922

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 300 g

Mua hàng

Tay vặn hệ 3/4'' dài 20''/500mm Crossman 99-305

Tay vặn hệ 3/4'' dài 20''/500mm Crossman 99-305

Mã sản phẩm : CR - 99-305

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Tay vặn lúc lắc hệ 1/2", dài 10"/250mm Crossman 96-405

Tay vặn lúc lắc hệ 1/2", dài 10"/250mm Crossman 96-405

Mã sản phẩm : CR - 96-405

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Tay vặn lúc lắc hệ 1/2", dài 17"/430mm Crossman 96-413

Tay vặn lúc lắc hệ 1/2", dài 17"/430mm Crossman 96-413

Mã sản phẩm : CR - 96-413

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ :

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng