Búa nhổ đinh cán thép 225g/8oz C-Mart CG0005-8

Búa nhổ đinh cán thép 225g/8oz C-Mart CG0005-8

Mã sản phẩm : CG0005-8

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 225 g

Mua hàng

Búa nhổ đinh cán thép 340g/12oz C-Mart CG0005-12

Búa nhổ đinh cán thép 340g/12oz C-Mart CG0005-12

Mã sản phẩm : CG0005-12

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 337 g

Mua hàng