Máy cưa lọng Stanley STEL 345

Máy cưa lọng Stanley STEL 345

- Công suất 650W, cưa gỗ 85mm, cưa thép 5mm

  • Tốc độ không tải 3,200 v/p
  • Nhà sản xuất : Stanley

    Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy cưa đĩa Stanley STEL 311

Máy cưa đĩa Stanley STEL 311

- Công suất 1510W, đường kính lưỡi cưa 185mm

  • Tốc độ không tải 4,800 v/p, trọng lượng 3.8kg.
  • Nhà sản xuất : Stanley

    Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Mã sản phẩm : 4350CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Mã sản phẩm : JV0600K

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Mã sản phẩm : 4304

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Mã sản phẩm : 4326

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Mã sản phẩm : 4327

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4328

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4328

ã sản phẩm : 4328

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1800 g

Mua hàng

Máy cưa đĩa Makita 260mm 1750W 5201N

Máy cưa đĩa Makita 260mm 1750W 5201N

Mã sản phẩm : 5201N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8000 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 255mm 1510W JR3070CT

Máy cưa kiếm Makita 255mm 1510W  JR3070CT

Mã sản phẩm : JR3070CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 4600 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1250W JR3060T

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1250W  JR3060T

Mã sản phẩm : JR3060T

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 4400 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1010WJR3050T

Máy cưa kiếm  Makita 90mm 1010WJR3050T

Mã sản phẩm : JR3050T

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3300 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

Máy cưa kiếm 230mm 1,100W Bosch GSA1100E

 Công suất 1100W,

Mã sản phẩm : GSA1100E

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3.6kg

Mua hàng

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

Máy cưa đĩa 235mm Bosch GKS 235 TURBO

 Công suất 2050W,

Mã sản phẩm : GKS235 TURBO

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 7.6kg

Mua hàng

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

 Công suất 670W,

Mã sản phẩm : GST25M

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.7kg

Mua hàng

Máy cưa đĩa 190mm 1,400W Bosch GKS190

Máy cưa đĩa 190mm 1,400W Bosch GKS190

 Công suất 1400W,

Mã sản phẩm : GKS190

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3.8kg

Mua hàng