Bộ quần áo chống hóa chất Microgard Microchem 3000

– Được làm bằng 3 lớp: 2 lớp vải không dệt và 1 lớp vải phim bên ngoài phù hợp với môi trường hóa chất
– Tay áo 2 lớp giúp bọc kín cổ tay
– Khóa thiết kế kép (2 lớp khóa)
Tiêu chuẩn Châu Âu:
EN 14126: chống tác nhân lây nhiễm
EN 1073-2: chống ô nhiễm bui phóng xạ
EN 1149-5: chống tĩnh điện

Mua hàng

Bộ quần áo chống hóa chất Microgard Microchem 4000

– Được làm bằng 3 lớp: 1 lớp vải không dệt và 2 lớp vải phim bên ngoài
– Khóa thiết kế kép 
Tiêu chuẩn Châu Âu:
EN 14126: chống tác nhân lây nhiễm
EN 1073-2: chống ô nhiễm bui phóng xạ
EN 1149-5: chống tĩnh điện

Mua hàng

Bộ quần áo chống hóa chất Microgard Microgard 2000

– Được làm bằng 2 lớp: Phim PE và vải không dệt
– Khóa kéo thiết kế 2 đầu có lớp băng giúp đảm bảo độ kín
Tiêu chuẩn Châu Âu:
EN 14126: chống tác nhân lây nhiễm
EN 1073-2: chống ô nhiễm bui phóng xạ
EN 1149-5: chống tĩnh điện

Mua hàng