Máy cắt tôn Makita 1.6mm 380W JS1602

Máy cắt tôn Makita 1.6mm 380W  JS1602

Mã sản phẩm : JS1602

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1600 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400WGA7030

Máy mài góc  Makita 7"/180mm 2400WGA7030

Mã sản phẩm : GA7030

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : American Samoa

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400W GA7030R

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2400W GA7030R

Mã sản phẩm : GA7030R

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030

Mã sản phẩm : GA9030

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : American Samoa

Trọng lượng : 6300 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030R

Máy mài góc Makita 9"/230mm 2400W GA9030R

Mã sản phẩm : GA9030R

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6300 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2000W GA7050

Máy mài góc Makita 7"/180mm 2000W GA7050

Mã sản phẩm : GA7050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4500 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 9"/230mm GA9050

Máy mài góc Makita 9"/230mm GA9050

Mã sản phẩm : GA9050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4700 g

Mua hàng

Máy mài bê tông 5

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1100W 9565PZ

Mã sản phẩm : 9565PZ

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 5/125mm 1100W 9565PZ

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1100W 9565PZ

Mã sản phẩm : 9565PZ

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 1100W GA4040

Máy mài góc Makita 4"/100mm 1100W GA4040

Mã sản phẩm : GA4040

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1050W GA5020

Máy mài góc Makita 5"/125mm 1050W GA5020

Mã sản phẩm : GA5020

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2700 g

 

Mua hàng

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6010

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6010

Mã sản phẩm : GA6010

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6020

Máy mài góc Makita 6"/150mm 1050W GA6020

Mã sản phẩm : GA6020

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 840W9556HN

Máy mài góc  Makita 4"/100mm 840W9556HN

Mã sản phẩm : 9556HN

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 840W 9556HP

Máy mài góc Makita 4"/100mm 840W 9556HP

Mã sản phẩm : 9556HP

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 5"/125mm 840W 9558HN

Máy mài góc Makita 5"/125mm 840W 9558HN

Mã sản phẩm : 9558HN

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2100 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 720W GA4030

Máy mài góc Makita 4"/100mm 720W GA4030

Mã sản phẩm : GA4030

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Máy mài góc Makita 4"/100mm 720W GA4031

Máy mài góc Makita 4"/100mm 720W GA4031

Mã sản phẩm : GA4031

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 1600 g

 

Mua hàng