Mũ bảo hộ Thùy Dương N40


Tiêu chuẩn: TCVN 6407:1998
Nhà sản xuất: Thùy Dương/Việt Nam

Mua hàng

Mũ bảo hộ Thùy Dương N30


Hệ thống khóa núm vặn hiện đại
Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 và TCVN 6407:1998
Nhà sản xuất: Thùy Dương/Việt Nam

Mua hàng

Mũ bảo hộ Thùy Dương N10


Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 và TCVN 6407:1998
Nhà sản xuất: Thùy Dương/Việt Nam

Mua hàng

Mũ bảo hộ Thùy Dương N20

Vỏ mũ làm từ nhựa ABS, có khả năng cách điện 
Tiêu chuẩn: TCVN 2603:1987 và TCVN 6407:1998
Có 3 màu: trắng, vàng, cam
Nhà sản xuất: Thùy Dương/Việt Nam

Mua hàng