Kéo cắt tôn mũi cong phải cán xanh 10"/254mm Crossman 94-922

Kéo cắt tôn mũi cong phải cán xanh 10"/254mm Crossman 94-922

Mã sản phẩm : CR-94-922

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 400 g

Mua hàng

Kéo cắt tôn mũi cong trái cán đỏ 10"/254mm Crossman 94-921

Kéo cắt tôn mũi cong trái cán đỏ 10"/254mm Crossman 94-921

Mã sản phẩm : CR-94-921

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 400 g

Mua hàng

Kéo cắt tôn mũi thẳng cán vàng 10"/254mm Crossman 94-923

Kéo cắt tôn mũi thẳng cán vàng 10"/254mm Crossman 94-923

Mã sản phẩm : CR-94-923

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 402 g

Mua hàng

Kéo cắt ống nhựa 1-5/8"/42mm Crossman 94-912

Kéo cắt ống nhựa 1-5/8"/42mm Crossman 94-912

Mã sản phẩm : CR-94-912

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 401 g

Mua hàng