Bộ chìa vặn lục giác 8 cây hệ m 3-14mm Kingtony 20208MR01

Bộ chìa vặn lục giác 8 cây hệ m 3-14mm Kingtony 20208MR01

Mã sản phẩm : 20208MR01

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1225 g

Mua hàng

Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ in 1/16"-5/64" Kingtony 20219SR

Bộ lục giác đầu bi 9 cây hệ in 1/16"-5/64" Kingtony 20219SR

Mã sản phẩm : 20219SR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Bộ chìa vặn lục giác đầu bi 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20109MR

Bộ chìa vặn lục giác đầu bi 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20109MR

Mã sản phẩm : 20109MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 450 g

 

Mua hàng

Bộ lục giác 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20209MR

Bộ lục giác 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20209MR

Mã sản phẩm : 20209MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 500 g

 

Mua hàng

Bộ lục giác sao 9 chiếc T10-T50 Kingtony 20319PR

Bộ lục giác sao 9 chiếc T10-T50 Kingtony 20319PR

Mã sản phẩm : 20319PR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Bộ lục giác 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20219MR

Bộ lục giác 9 cây hệ m 1.5-10mm Kingtony 20219MR

Mã sản phẩm : 20219MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 500 g

 

Mua hàng