Kìm mỏ quạ 12"/300mm C-Mart CB0006-12

Kìm mỏ quạ 12"/300mm C-Mart CB0006-12

Mã sản phẩm : CB0006-12

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm mỏ quạ 10"/250mm C-Mart CB0006-10

Kìm mỏ quạ 10"/250mm C-Mart CB0006-10

Mã sản phẩm : CB0006-10

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng