Máy ghép mộng 100mm 700W Makita PJ7000

Máy ghép mộng 100mm 700W Makita PJ7000

Mã sản phẩm : PJ7000

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3200C

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3200C

Mã sản phẩm : HR3200C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5200 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3210C

Máy khoan búa Makita 32mm 850W HR3210C

Mã sản phẩm : HR3210C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5200 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 800W HR2470

Máy khoan búa Makita 24mm 800W HR2470

Mã sản phẩm : HR2470

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 40mm 1,100W HR4013C

Máy khoan búa Makita 40mm 1,100W HR4013C

Mã sản phẩm : HR4013C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6200 g

 

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 26mm 800W HR2600

Máy khoan búa  Makita 26mm 800W HR2600

Mã sản phẩm : HR2600

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 26mm 800WHR2601

Máy khoan búa  Makita 26mm 800WHR2601

Mã sản phẩm : HR2601

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 35mm 1050W HR3530

Máy khoan búa Makita 35mm 1050W HR3530

Mã sản phẩm : HR3530

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 1,010W HP2070

Máy khoan búa Makita 20mm 1,010W HP2070

Mã sản phẩm : HP2070

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 28mm 800W HR2810

Máy khoan búa Makita 28mm 800W HR2810

Mã sản phẩm : HR2810

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3400 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460

Mã sản phẩm : HR2460

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460F

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2460F

Mã sản phẩm : HR2460F

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2800 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 24mm 780W HR2470F

Máy khoan búa  Makita 24mm 780W HR2470F

Mã sản phẩm : HR2470F

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2900 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2050

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2050

Mã sản phẩm : HP2050

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2051

Máy khoan búa Makita 20mm 720W HP2051

Mã sản phẩm : HP2051

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 23mm 720W HR2300

Máy khoan búa Makita 23mm 720W HR2300

Mã sản phẩm : HR2300

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 16mm 710W HP1630

Máy khoan búa Makita 16mm 710W HP1630

Mã sản phẩm : HP1630

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2100 g

Mua hàng

Máy khoan búa Makita 22mm 710W HR2230

Máy khoan búa Makita 22mm 710W HR2230

Mã sản phẩm : HR2230

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng