Búa đầu tròn cán gỗ 910g/32oz Stanley 54-193

Búa đầu tròn cán gỗ 910g/32oz Stanley 54-193

 • Dài 400mm, nặng 910g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm.
 • Nhà sản xuất:  Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 680g/24oz Stanley 54-192

Búa đầu tròn cán gỗ 680g/24oz Stanley 54-192

 • Dài 381mm, nặng 680g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/16oz Stanley 54-191

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/16oz Stanley 54-191

 • Dài 355mm, nặng 450g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190

Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190

 • Dài 345mm, nặng 340g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 230g/8oz Stanley 54-189

Búa đầu tròn cán gỗ 230g/8oz  Stanley 54-189

 • Dài 345mm, nặng 230g.
  - Đầu búa làm bằng thép cao cấp không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24

Búa đầu tròn 24oz/970g Kingtony 7811-24 

Mã sản phẩm : 7811-24

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 970 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12

Búa đầu tròn 12oz/480g Kingtony 7811-12 

Mã sản phẩm : 7811-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 480 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16

Búa đầu tròn 16oz/640g Kingtony 7811-16 

Mã sản phẩm : 7811-16

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 640 g

 

Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/1lbs C-Mart CG0010-1.0

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/1lbs C-Mart CG0010-1.0

Mã sản phẩm : CG0010-1.0

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 225g/0.5lbs C-Mart CG0010-0.5

Búa đầu tròn cán gỗ 225g/0.5lbs C-Mart CG0010-0.5

Mã sản phẩm : CG0010-0.5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ :

Trọng lượng : g

 

Mua hàng