Bộ dũa 5 chiếc 8" Kingtony 1005GQ

  • Bộ dũa 5 chiếc 8" Kingtony 1005GQ:

    ã sản phẩm : 1005GQ

    Nhà sản xuất : Kingtony

    Xuất xứ : Taiwan

    Trọng lượng : 1000 g

Mua hàng

Khung cưa sắt (có thể điều chỉnh) 510mm Kingtony 7921-12

Khung cưa sắt (có thể điều chỉnh) 510mm Kingtony 7921-12

Mã sản phẩm : 7921-12

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 630 g

Mua hàng

Dao dọc dây điện Kingtony 7934-45

Dao dọc dây điện Kingtony 7934-45

Mã sản phẩm : 7934-45

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 300 g

Mua hàng

Bộ dụng cụ cắt ống Kingtony 7CA0110S

Bộ dụng cụ cắt ống Kingtony 7CA0110S 

Mã sản phẩm : 7CA0110S

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2000 g

 

Mua hàng

Kéo cắt tôn mũi thẳng cán vàng 10"/254mm Kingtony 74030

Kéo cắt tôn mũi thẳng cán vàng 10"/254mm Kingtony 74030

Mã sản phẩm : 74030

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 400 g

 

:

Mua hàng

Kéo cắt tôn mũi cong phải cán xanh 10

Kéo cắt tôn mũi cong phải cán xanh 10"/254mm Kingtony 74020

Mã sản phẩm : 74020

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 400 g

Mua hàng

Kéo cắt tôn mũi cong trái cán đỏ 10

Kéo cắt tôn mũi cong trái cán đỏ 10"/254mm Kingtony 74010

Mã sản phẩm : 74010

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 400 g

Mua hàng