Tô vít đóng dẹt 8mmx12" (300mm) Stanley 65-256

Tô vít đóng dẹt 8mmx12" (300mm) Stanley 65-256

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 8mmx10" (250mm) Stanley 65-255

Tô vít đóng dẹt 8mmx10" (250mm) Stanley 65-255

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 8mmx8" (200mm) Stanley 65-254

Tô vít đóng dẹt 8mmx8" (200mm) Stanley 65-254

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 5mmx6" (150mm) Stanley 65-244

Tô vít đóng dẹt 5mmx6" (150mm) Stanley 65-244

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 8mmx6" (150mm) Stanley 65-253

Tô vít đóng dẹt 8mmx6" (150mm) Stanley 65-253

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 6mmx5" (125mm) Stanley 65-248

Tô vít đóng dẹt 6mmx5" (125mm) Stanley 65-248

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 5mmx4" (100mm) Stanley 65-243

Tô vít đóng dẹt 5mmx4" (100mm) Stanley 65-243

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng

Tô vít đóng dẹt 6mmx4" (100mm) Stanley 65-247

Tô vít đóng dẹt 6mmx4" (100mm) Stanley 65-247

 • Được làm bằng thép mạ chrome cho độ cứng cao
  - Cán cầm chống trơn trượt
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : Taiwan
Mua hàng