Thước cuộn thép 7.5m Crossman 68-967

Thước cuộn thép 7.5m Crossman 68-967

Mã sản phẩm : CR-68-967

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 408 g

Mua hàng

Thước cuộn thép 5m Crossman 68-963

Thước cuộn thép 5m Crossman 68-963

Mã sản phẩm : CR-68-963

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 210 g

Mua hàng

Thước cuộn thép 3m Crossman 68-961

Thước cuộn thép 3m Crossman 68

Mã sản phẩm : CR-68-961

Nhà sản xuất : Crossman

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng