Bình chữa cháy MFTZ35

- Chất chữa cháy Khí : Bột BC
- Khối lượng bột BC : 35 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MT5

 Chất chữa cháy: Khí CO2
- Khối lượng CO2 : 5 kg
- Khối lượng cả bình : 14,4 kg
* Lưu ý : 
- Bình khí CO2 dùng cho các đám cháy thiếu oxy hoặc lấy oxy từ ngọn lửa.
- Bình khí CO2 không dùng để chữa các đám cháy như kim loại và một số đám cháy giàu oxy, hồ quang.

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZL4

- Chất chữa cháy: Bột ABC
- Khối lượng bột BC : 4 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MT24

- Chất chữa cháy: Khí CO2
- Khối lượng CO2 : 24 kg
- Khối lượng cả bình : 98 kg
- Phạm vi phun ≥ 4 (m)
- Áp suất vận hành: 10 MPa
* Lưu ý : 
- Bình khí CO2 dùng cho các đám cháy thiếu oxy hoặc lấy oxy từ ngọn lửa.
- Bình khí CO2 không dùng để chữa các đám cháy như kim loại và một số đám cháy giàu oxy, hồ quang.

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZL8

- Chất chữa cháy: Bột ABC
- Khối lượng bột: 8 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZ8

- Chất chữa cháy: Bột BC
- Khối lượng bột: 8 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MFTZL35

- Chất chữa cháy: Bột ABC
- Khối lượng bột : 35 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZ1

- Chất chữa cháy : Bột BC
- Khối lượng bột : 1 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZ4

- Chất chữa cháy: Bột BC
- Khối lượng bột: 4 kg

Mua hàng

Bình chữa cháy MT3

- Chất chữa cháy: bọt Khí CO2
- Khối lượng CO2 : 3 kg
- Khối lượng cả bình : 8 kg
* Lưu ý : 
- Bình khí CO2 dùng cho các đám cháy thiếu oxy hoặc lấy oxy từ ngọn lửa.
- Bình khí CO2 không dùng để chữa các đám cháy như kim loại và một số đám cháy giàu oxy, hồ quang.

Mua hàng

Bình chữa cháy MFZ2

- Chất chữa cháy: Bột BC
- Khối lượng bột: 2 kg

Mua hàng