Kìm cặp đồ nóng 11"/275mm C-Mart CB0050-5-11

Kìm cặp đồ nóng 11"/275mm C-Mart CB0050-5-11

Mã sản phẩm : CB0050-5-11

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 6"/150mm C-Mart CB01

Kìm mỏ nhọn 6"/150mm C-Mart CB0151

Mã sản phẩm : CB0151

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ :

Trọng lượng : 160 g

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 6"/150mm C-Mart CB0011

Kìm mỏ nhọn 6"/150mm C-Mart CB0011

Mã sản phẩm : CB0011-06

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 160 g

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 5"/127mm C-Mart CB0171-5

Kìm mỏ nhọn 5"/127mm C-Mart CB0171-5

Mã sản phẩm : CB0171-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 160 g

Mua hàng

Kìm mỏ nhọn 5"/127mm C-Mart CB0172-5

Kìm mỏ nhọn 5"/127mm C-Mart CB0172-5

Mã sản phẩm : CB0172-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ :

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng

Kìm nhọn mỏ cong 5"/127mm C-Mart CB0173-5

Kìm nhọn mỏ cong 5"/127mm C-Mart CB0173-5

Mã sản phẩm : CB0173-5

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 150 g

Mua hàng