Cờ lê lực hệ 1/2" 60-340Nm Stanley STMT73591

Cờ lê lực hệ 1/2" 60-340Nm Stanley STMT73591

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 610mm, nặng 1,785g
  - Độ chia lực: 2 N.m
  - Dải moment 51.6 - 258.1 Ft.LB
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 3/4" 150-750Nm Stanley STMT73592

Cờ lê lực hệ 3/4" 150-750Nm Stanley STMT73592

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 1,112mm, nặng 5,87 kg
  - Độ chia lực: 2.5 N.m
  - Dải moment 110 - 550 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/2" 20-100Nm Stanley STMT73589

Cờ lê lực hệ 1/2" 20-100Nm Stanley STMT73589

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 246mm, nặng 365g
  - Độ chia lực: 0.1 N.m
  - Dải moment 16.6 - 75.6 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Đồng hồ hiển thị lực + loa đọc số hiển thị
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/2" 40-200Nm Stanley STMT73590

Cờ lê lực hệ 1/2" 40-200Nm Stanley STMT73590

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 519mm, nặng 1,600g
  - Độ chia lực: 1 N.m
  - Dải moment 33.2 - 151.2 Ft.Lb
  - Tay vặn 2 chiều với lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và Ft.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 3/8" 10-50Nm Stanley STMT73588

Cờ lê lực hệ 3/8" 10-50Nm Stanley STMT73588

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 409mm, nặng 1,190g
  - Độ chia lực: 0.5N.m
  - Dải moment 90 - 450 In.LB
  - Tay vặn 2 chiều có lẫy điều chỉnh
  - Có 2 thang đo N.m và IN.LB
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng

Cờ lê lực hệ 1/4" 5-25Nm Stanley STMT73587

Cờ lê lực hệ 1/4" 5-25Nm Stanley STMT73587

 • Đạt tiêu chuẩn ISO 6789, ASME B107.14
  - Dài 246mm, nặng 365g
  - Độ chia lực: 0.1 N.m
  - Dải moment 48.7 - 225.7 In.LB
  - Có 2 thang đo N.m và In.Lb
 • Nhà sản xuất : Stanley
 • Xuất xứ : USA
Mua hàng