Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony 1210MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 10 chiếc 8-24mm Kingtony KT-1210MR

Mã sản phẩm : 1210MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 8-24mm Kingtony 1215MR

Mã sản phẩm : 1215MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Bộ cờ lê 2 đầu mở 8 chiếc 6x7-20x22mm Kingtony 1108MR

Mã sản phẩm : 1108MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 1200 g

 

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 10 chiếc 6x7-25x28mm Kingtony 1110MR

Bộ cờ lê 2 đầu mở 10 chiếc 6x7-25x28mm Kingtony 1110MR

Mã sản phẩm : 1110MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2300 g

 

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 18 chiếc 6-24mm Kingtony 1218MRN

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 18 chiếc 6-24mm Kingtony 1218MRN

Mã sản phẩm : 1218MRN

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ :

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 10-32mm Kingtony 1214MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 14 chiếc 10-32mm Kingtony 1214MR

Mã sản phẩm : 1214MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3500 g

Mua hàng

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 26 chiếc 6-32mm Kingtony 1226MR

Bộ cờ lê đầu tròng, đầu mở 26 chiếc 6-32mm Kingtony 1226MR

Mã sản phẩm : 1226MR

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 3500 g

Mua hàng

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Kingtony 1112MRN

Bộ cờ lê 2 đầu mở 12 chiếc 6x7-30x32mm Kingtony 1112MRN

Mã sản phẩm : 1112MRN

Nhà sản xuất : Kingtony

Xuất xứ : Taiwan

Trọng lượng : 2500 g

Mua hàng