Cờ lê 1 đầu mở 60mm, dài 496mm Toptul AAAT6060

Cờ lê 1 đầu mở 60mm, dài 496mm Toptul AAAT6060

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 58mm, dài 496mm Toptul AAAT5858

Cờ lê 1 đầu mở 58mm, dài 496mm Toptul AAAT5858

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 55mm, dài 496mm Toptul AAAT5555

Cờ lê 1 đầu mở 55mm, dài 496mm Toptul AAAT5555

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 50mm, dài 417mm Toptul AAAT5050

Cờ lê 1 đầu mở 50mm, dài 417mm Toptul AAAT5050

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 48mm, dài 417mm Toptul AAAT4848

Cờ lê 1 đầu mở 48mm, dài 417mm Toptul AAAT4848

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 46mm, dài 374mm Toptul AAAT4646

Cờ lê 1 đầu mở 46mm, dài 374mm Toptul AAAT4646

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 45mm, dài 374mm Toptul AAAT4545

Cờ lê 1 đầu mở 45mm, dài 374mm Toptul AAAT4545

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 44mm, dài 374mm Toptul AAAT4444

Cờ lê 1 đầu mở 44mm, dài 374mm Toptul AAAT4444

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 43mm, dài 339mm Toptul AAAT4343

Cờ lê 1 đầu mở 43mm, dài 339mm Toptul AAAT4343

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 41mm, dài 339mm Toptul AAAT4141

Cờ lê 1 đầu mở 41mm, dài 339mm Toptul AAAT4141

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 38mm, dài 299mm Toptul AAAT3838

Cờ lê 1 đầu mở 38mm, dài 299mm Toptul AAAT3838

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 36mm, dài 299mm Toptul AAAT3636

Cờ lê 1 đầu mở 36mm, dài 299mm Toptul AAAT3636

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 35mm, dài 299mm Toptul AAAT3535

Cờ lê 1 đầu mở 35mm, dài 299mm Toptul AAAT3535

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 34mm, dài 273mm Toptul AAAT3434

Cờ lê 1 đầu mở 34mm, dài 273mm Toptul AAAT3434

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 33mm, dài 273mm Toptul AAAT3333

Cờ lê 1 đầu mở 33mm, dài 273mm Toptul AAAT3333

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 32mm, dài 273mm Toptul AAAT3232

Cờ lê 1 đầu mở 32mm, dài 273mm Toptul AAAT3232

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 30mm, dài 243mm Toptul AAAT3030

Cờ lê 1 đầu mở 30mm, dài 243mm Toptul AAAT3030

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng

Cờ lê 1 đầu mở 29mm, dài 243mm Toptul AAAT2929

Cờ lê 1 đầu mở 29mm, dài 243mm Toptul AAAT2929

- Cờ lê được làm bằng thép hợp kim Chrome - Molybdenum rất cứng và bền.
- Thân cờ lê được mạ Mangan-Photpho chống gỉ ăn mòn

Nhà sản xuất: Toptul

Mua hàng