Máy mài khuôn mini Makita 8mm 750W GD0800C

Máy mài khuôn mini Makita 8mm 750W GD0800C

Mã sản phẩm : GD0800C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1700 g

 

Mua hàng

Máy mài khuôn Makita 8mm 750W GD0801C

Máy mài khuôn Makita 8mm 750W GD0801C

Mã sản phẩm : GD0801C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2000 g

Mua hàng

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 750W GD0810C

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 750W GD0810C

Mã sản phẩm : GD0810C

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 400W GD0600

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 400W GD0600

Mã sản phẩm : GD0600

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1700 g

Mua hàng

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 400W GD0602

Máy mài khuôn Makita 1/4" (6mm) 400W GD0602

Mã sản phẩm : GD0602

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1400 g

 

Mua hàng

Máy mài khuôn mini Makita 1/4" (6mm) 290W 906H

Máy mài khuôn mini Makita 1/4" (6mm) 290W 906H

Mã sản phẩm : 906H

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng