Sào cách điện lồng rút 110 Kv Vicadi-110K

- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589-1991
- Sào cách điện 3 đoạn lồng rút, vô cấp sử dụng tùy theo lưới điện từ hạ áp đến 110kv
- Chiều dài tiêu chuẩn : 4.300 mm
- Điện áp kiểm tra: 330 KV
+ Ống cầu chì: ≤ 35 KV
- Thời gian kiểm tra : 05 phút
- Dòng dò đạt : ≤ 2 mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Sào cách điện lồng rút 35 Kv Vicadi-S35K

- Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589-1991
- Sào cách điện 3 đoạn lồng rút, vô cấp sử dụng tùy theo lưới điện từ hạ áp đến 35kv
- Chiều dài tiêu chuẩn: 3.600 mm
- Điện áp kiểm tra : 105 KV
+ Ống cầu chì: ≤ 35 KV
- Thời gian kiểm tra : 05 phút
- Dòng dò đạt : ≤ 2 mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Thảm cách điện 35Kv Vicadi-T35K

- Kích thước: 1.000 x 600; 1.000 x 1.000; 1.000 x 2.000;
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 35 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 20mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Thảm cách điện 22 Kv Vicadi-T22K

- Kích thước: 1.000 x 600; 1.000 x 1.000; 1.000 x 2.000
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 22 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 20mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Thảm cách điện 10 Kv Vicadi-T10K

- Kích thước: 1.000 x 600; 1.000 x 1.000; 1.000 x 2.000; 1.000 x theo yêu cầu
+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 20 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 20mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Thảm cách điện hạ áp Vicadi-THA


+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5589 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 20 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 20mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện 35Kv Vicadi-U35K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 35 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện 30Kv Vicadi-U30K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 30 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện 24Kv Vicadi-U22K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991 Điện áp kiểm tra : 22 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Ủng cách điện hạ áp Vicadi-UHA


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 5586 - 1991

Điện áp kiểm tra : 5 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 24 Kv Vicadi-G24K


+ Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
+ Điện áp kiểm tra : 24 KV
+ Thời gian kiểm tra : 1 phút
+ Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 22 Kv Vicadi-G22K


Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN5586 - 1991
Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 15 Kv Vicadi-G15K


Điện áp kiểm tra : 17 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện 10 Kv Vicadi-G10K

Vật liệu chính : Cao su thiên nhiên
Điện áp kiểm tra : 12KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng

Găng tay cách điện hạ áp Vicadi-GHA


Điện áp kiểm tra : 3,5 KV
Thời gian kiểm tra : 1 phút
Dòng dò đạt : ≤ 9mA
Nhà sản xuất: Vicadi

Mua hàng