Búa gò lục giác cán gỗ 1800g/60oz Stanley 56-804

Búa gò lục giác cán gỗ 1800g/60oz Stanley 56-804

 • Đầu búa bằng thép không gỉ, tôi luyện ở nhiệt độ cao.
  - Bề mặt búa phẳng
  - Cán búa làm bằng gỗ
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa gò lục giác cán gỗ 1400g/50oz Stanley 56-803

Búa gò lục giác cán gỗ 1400g/50oz Stanley 56-803

 • Đầu búa bằng thép không gỉ, tôi luyện ở nhiệt độ cao.
  - Bề mặt búa phẳng
  - Cán búa làm bằng gỗ
 • Nhà sản xuất:  Stanley
Mua hàng

Búa gò lục giác, đầu tròn cán nhựa 930g/32oz Stanley 56-701

Búa gò lục giác, đầu tròn cán nhựa 930g/32oz Stanley 56-701

 • Đầu búa bằng thép không gỉ, tôi luyện ở nhiệt độ cao.
  - Bề mặt búa phẳng.
  - Cán búa làm bằng nhựa sợi thủy tinh rất bền và dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng