Máy khoan búa Stanley STHR202K

Máy khoan búa Stanley STHR202K

Công suất 680W, 2 chức năng, khoan bêtông 20mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Máy khoan búa Stanley STEL 505K

Công suất 750W, 2 chức năng, khoan bêtông 24mm

Khoan sắt 13mm, khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Máy khoan búa Stanley STEL 506K

Công suất 750W, 3 chức năng, khoan bêtông 24mm, khoan sắt 13mm

Khoan gỗ 32mm, tốc độ 0-1050 v/p, đảo chiều.

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Máy khoan búa Stanley STHR 272

Công suất 850W, 2 chức năng

Khoan bêtông 26mm, đục 17mm, tốc độ 700 v/p, đảo chiều

Nhà sản xuất : Stanley

Xuất xứ : China

Mua hàng