Búa đầu tròn cán gỗ 910g/32oz Stanley 54-193

Búa đầu tròn cán gỗ 910g/32oz Stanley 54-193

 • Dài 400mm, nặng 910g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm.
 • Nhà sản xuất:  Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 680g/24oz Stanley 54-192

Búa đầu tròn cán gỗ 680g/24oz Stanley 54-192

 • Dài 381mm, nặng 680g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/16oz Stanley 54-191

Búa đầu tròn cán gỗ 450g/16oz Stanley 54-191

 • Dài 355mm, nặng 450g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190

Búa đầu tròn cán gỗ 340g/12oz Stanley 54-190

 • Dài 345mm, nặng 340g.
  - Đầu búa làm bằng thép không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng

Búa đầu tròn cán gỗ 230g/8oz Stanley 54-189

Búa đầu tròn cán gỗ 230g/8oz  Stanley 54-189

 • Dài 345mm, nặng 230g.
  - Đầu búa làm bằng thép cao cấp không gỉ.
  - Đầu búa tròn thích hợp tán đinh.
  - Cán cầm dài, bằng gỗ dễ cầm nắm
 • Nhà sản xuất: Stanley
Mua hàng