Kìm tuốt dây tự động C-Mart CB0028

Kìm tuốt dây tự động C-Mart CB0028

Mã sản phẩm : CB0028

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm tuốt dây tự động 1.25-8.0mm C-Mart CB0029-N

Kìm tuốt dây tự động 1.25-8.0mm C-Mart CB0029-N

Mã sản phẩm : CB0029-N

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 500 g

Mua hàng

Kìm tuốt dây tự động 1-3.2mm C-Mart CB0029-C

Kìm tuốt dây tự động 1-3.2mm C-Mart CB0029-C

Mã sản phẩm : CB0029-C

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng

Kìm tuốt dây điện C-Mart CB0030

Kìm tuốt dây điện C-Mart CB0030

Mã sản phẩm : CB0030

Nhà sản xuất : C-Mart

Xuất xứ : China

Trọng lượng : g

Mua hàng