Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Mã sản phẩm : 4350CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Mã sản phẩm : JV0600K

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Mã sản phẩm : 4304

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Mã sản phẩm : 4326

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Mã sản phẩm : 4327

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4328

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4328

ã sản phẩm : 4328

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1800 g

Mua hàng

Máy cưa đĩa Makita 260mm 1750W 5201N

Máy cưa đĩa Makita 260mm 1750W 5201N

Mã sản phẩm : 5201N

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 8000 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 255mm 1510W JR3070CT

Máy cưa kiếm Makita 255mm 1510W  JR3070CT

Mã sản phẩm : JR3070CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 4600 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1250W JR3060T

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1250W  JR3060T

Mã sản phẩm : JR3060T

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 4400 g

Mua hàng

Máy cưa kiếm Makita 90mm 1010WJR3050T

Máy cưa kiếm  Makita 90mm 1010WJR3050T

Mã sản phẩm : JR3050T

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 3300 g

Mua hàng