Máy cưa lọng Stanley STEL 345

Máy cưa lọng Stanley STEL 345

- Công suất 650W, cưa gỗ 85mm, cưa thép 5mm

  • Tốc độ không tải 3,200 v/p
  • Nhà sản xuất : Stanley

    Xuất xứ : China

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Máy cưa lọng Makita 135mm 720W 4350CT

Mã sản phẩm : 4350CT

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Thailand

Trọng lượng : 2600 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Máy cưa lọng Makita 90mm 650W JV0600K

Mã sản phẩm : JV0600K

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2400 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Máy cưa lọng Makita 135mm 600W 4304

Mã sản phẩm : 4304

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2300 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4326

Mã sản phẩm : 4326

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Máy cưa lọng Makita 65mm 450W 4327

Mã sản phẩm : 4327

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1900 g

Mua hàng

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

Máy cưa lọng 80mm 670W Bosch GST25M

 Công suất 670W,

Mã sản phẩm : GST25M

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 2.7kg

Mua hàng