Máy phay 12mm 2100W Makita RP2301FC

Máy phay 12mm 2100W Makita RP2301FC

Mã sản phẩm : RP2301FC

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6100 g

Mua hàng

Máy phay 12mm 1850W Makita RP1800

Máy phay 12mm 1850W Makita RP1800

Mã sản phẩm : RP1800

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy phay 12mm 1650W Makita RP1801

Máy phay 12mm 1650W Makita RP1801

Mã sản phẩm : RP1801

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 6000 g

Mua hàng

Máy phay gỗ Makita 12mm 1600W 3612BR

Máy phay gỗ Makita 12mm 1600W 3612BR

Mã sản phẩm : 3612BR

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 5500 g

Mua hàng

Máy phay gỗ Makita 12mm 1500W 3600H

Máy phay gỗ Makita 12mm 1500W 3600H

Mã sản phẩm : 3600H

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 4400 g

Mua hàng

Máy phay 8mm 900W Makita RP0900

Máy phay 8mm 900W Makita RP0900

Mã sản phẩm : RP0900

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : Japan

Trọng lượng : 2700 g

Mua hàng

Máy phay Makita 6mm 530W 3709

Máy phay Makita 6mm 530W 3709

Mã sản phẩm : 3709

Nhà sản xuất : Makita

Xuất xứ : China

Trọng lượng : 1500 g

Mua hàng

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Máy phay 6mm 550W Bosch GMR1

Công suất 550W,

Mã sản phẩm : GMR1

Nhà sản xuất : Bosch

Xuất xứ : Mexico

Trọng lượng : 1.5kg

Mua hàng